14. 9. 2018

Historie

Na počátku byl Kompas. Pionýrská skupina, která se vyznačovala osvíceným vedením, láskou k dětem, respektem k názorům druhého a smyslem pro fair play. Ač sám bez skautské tradice, umožnil Kompas vznik dvou skautsky vedených oddílů:  Mravenců (jež vznikli v roce 1978 a byli vedeni Igorem Slatkovským) a pozdějších Letounů vedených Hathím. V září 1987 vznikl jejich spojením oddíl Nika se 2 chlapeckými a 4 dívčími družinami. Opravil si svou první vlastní klubovnu, vytvořil si své vlastní nepionýrské odborky, vyjel na první Ničí tábor do Bělé u Jevíčka.

Po obnovení skautingu v roce 1990 se pionýrská skupina Kompas rozdělila a jedna část po krátké spolupráci s 19. skautským střediskem založila v roce 1991 nové skautské středisko KOMPAS. Patnáctý dívčí oddíl NIKA byl jedním ze dvou zakládajících oddílů (kromě chlapecké patnáctky), veden byl Radkou Slatkovskou Medúzou.

Vůdkyně oddílu

1991-1997 Radka Slatkovská – Medúza
1997-2002 Lenka Sedláková
2002-2006 Michala Chatrná – Myška
2006-2007 Hana Kalendovská – Hája
2007-2009 Dana Horáková
2009-2013 Iva Vaňková – Ifka
2013-2016 Kristina Fialová – Sirka
2016-2018 Eliška Blechová – Bleška
2018- Hana Chvílová – Marty

Současnost oddílu

Dívčí oddíl Nika je součástí 15. střediska Kompas Brno a Junáka – největšího mládežnického hnutí v ČR (60 tis. členů) i na světě (40 mil. členů). Niku tvoří 5 družin s dětmi ve věku 5-15 let, které se schází v královopolském Skautském domě na Boženy Němcové 29 a táboří na Třebíčsku – v Čáslavicích a Horních Vilémovicích. Oddíl vede studentka Mendelovy Univerzity Hana Chvílová spolu s oddílovou radou složenou z jednotlivých vedoucích družin.